กิจกรรมสู่โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศูนย์อาเซียนศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์อาเซียนศึกษา และสมัครใจร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน :Spirit of ASEAN ซึ่งโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในปี 2553 – 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 โรงเรียนได้แก่

1.โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

2.โีีรงเรียนเทศบาล 2 (วิภัชศึกษา)

3.โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

4.โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

5.โรงเรียนบ้านตาเพชร

6.โรงเรียนโคกมะเมียน

7.โรงเรียนบ้านสลักได

8.โรงเรียนบ้านคาบ

9.โรงเรียนเมืืองที

10.โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

11.โรงเรียนบ้านระหาร

12.โรงเรียนบ้านตาอ็อง

13.โรงเรียนบ้านเทนมีย์

14.โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเีกีย-พลินอุทิศ1)

15.โรงเรียนบ้านจันรม

16.โรงเรียนบ้านกาเกาะ

17.โรงเรียนปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58

18.โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก

19.โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

20.โรงเรียนเสกวิทยาคม

21.โรงเรียนบ้านขยอง

22. โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>