นโยบายขับเคลื่อน

นโยบายการขับเคลื่อน

การกำหนดให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.  2558 มีคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ประเทศไทยมีการเตรียมการอย่างไรในการพัฒนาคนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหากพัฒนาการด้านคุณภาพ การศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า จะทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก อาจทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อย่างเต็มตัว ด้วยนโยบายและการวางแผนการศึกษาให้ประชากรของประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 เช่น สิงคโปร์กำหนดพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งเอเชียด้านศูนย์กลางการศึกษาระดับการศึกษามาตรฐานสากล ฟิลิปปินส์วางแผนสำหรับการศึกษาสำหรับทุกคน มาเลเซียเน้นการพัฒนาระบบศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม พัฒนาการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรองรับ มีการปฎิรูปการศึกษาที่เน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและเน้นคุณภาพการศึกษาสู่สากล

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>